Tallers per a socis

Aquest 2018 l’Associació ha ampliat l’oferta dirigida a familiars i altres persones sensibilitzades amb la causa però que no necessàriament conviuen amb cap persona afectada. Concretament biodansa i artteràpia.

 • Biodansa

Descripció: És una disciplina psico-corporal que ajuda el procés d’autoconeixement, de renovació orgànica per ser éssers més integrats amb una nova forma de relacionar-nos amb nosaltres, amb els altres i amb el món. Per mitjà de la música, el moviment corporal i la relació amb els altres es van creant vivències que ajuden a ser conscients de la postura existencial, i també de l’aquí i ara.

Valoració: el grup es va assolir per l’Associació el febrer de 2018. Al principi constava d’unes 18 participants, a finals d’any, després d’una gran difusió i la professionalitat de la tallerista, el grup consta de 26 participants.

 • Artteràpia

Descripció: L’Artteràpia acompanya i sosté a la persona en la cerca i actualització de les seves capacitats creadores, ja que són aquestes les que permeten transformar els seus símptomes i malestars en fonts de salut i desenvolupament personal. S’ofereix un espai on la persona es senti amb confiança per jugar, experimentar i crear a través dels llenguatges artístics. Les sessions s’estructuren en tres parts, una primera part de contextualització, un moment pensat per ubicar-se en l’espai i fer-se’l propi, per prendre contacte amb un mateix a través d’una activitat de relaxació, de presa de consciència corporal i així poder posar-se en disposició de treball.  Una segona part, on la sessió continua amb el treball d’elaboració i producció 
plàstica amb diferents materials artístics, on a partir de la proposta de 
l’artterapeuta, la persona podrà experimentar i produir les seves creacions. I una tercera part on es convida a la persona a fer un tancament, acollint les vivències que s’han experimentat

Serveis per a families

 • Servei d’Atenció a les Famílies

Descripció: que consisteix en informar, orientar i assessorar a famílies que conviuen amb la persona que pateix un problema de salut mental, mitjançant entrevistes al nucli familiar i seguiments individuals. Les famílies són ateses per la psicòloga de l’Associació El Far i s’ofereix dues vegades de forma setmanal i a hores convingudes. Els objectius d’aquest servei són:

 • Orientar i assessorar a famílies que conviuen amb una persona amb problemàtica de salut mental
 • Informar sobre la xarxa de recursos de salut mental
 • Valorar la situació familiar
 • Millorar la comunicació entre la família i la persona afectada
 • Oferir seguiments individualitza

El cas més habitual és que la família es posa en contacte amb la psicòloga de l’Associació per fer una primera entrevista on es recull el motiu de consulta, les dades i l’historial en salut mental. Després de la presa de contacte en la primera entrevista i tenint en compte les necessitats específiques de cada família, s’ofereixen visites mensuals per tal de realitzar un seguiment familiar i/o s’ofereix participar en un grup psicoeducatiu de pares i mares anomenat Escola de Famílies.

Pels socis que necessiten un espai confidencial i professional per parlar, s’ofereix atenció psicològica. Aquestes visites van dirigides a qualsevol soci/a, no necessàriament són persones cuidadores del familiar amb trastorn mental sever perquè els cuidadors disposen dels serveis descrits anteriorment.

Per últim, s’ofereix assessorament puntual per persones no sòcies que vulguin plantejar alguna consulta o dubte. Després d’aquesta consulta, si la solució passa per un seguit d’intervencions individuals, intervencions familiars o grupals des de l’Associació es suggereix que l’interessat/da es faci soci/a. En canvi, si la solució és la derivació a un altre recurs social o sanitari de la xarxa de salut mental, des de l’Associació s’ofereix un seguiment telefònic.

Per aclarir aquest procés, es descriu amb la següent gràfica (Fig.3):


Valoració:
Durant el 2018, s’han beneficiat d’aquest servei un total de 10 famílies,  atenent de mitjana entre 2 i 3 famílies al mes. El SAF dirigit a altres socis, en el segon semestre de 2018, s’ha observat un augment en la demanda d’aquest servei d’atenció i seguiment psicològics atenen a 3 famílies noves. A més a més, es realitza un seguiment telefònic a les famílies que no poden assistir presencialment, amb una mitjana d’una o dues famílies ateses mensualment durant el 2018. Sobre l’assessorament puntual, En el 2018 s’han realitzat 4 assessoraments d’aquest tipus. De seguiment telefònic, s’ha realitzat un 38% de seguiments i el 62% restant ha estat seguiment presencial dividit entre: assessorament puntual, seguiment familiar i seguiment psicològic.

A continuació, es mostra una graella amb el tipus i quantitat de seguiments presencials (Fig.4):

Per concloure, durant l’any 2018 l’Associació El Far ha atès a 22 famílies en la seva varietat de serveis descrits, concretant que hi ha persones que s’han beneficiat i han participat activament en més d’un servei. Ha augmentat 4 famílies respecte el 2017.

 • Escola de Famílies

Descripció: És un espai de descàrrega emocional que va dirigit especialment, als pares amb fills o filles amb problemàtica de salut mental i però també a familiars. La sessió consta d’una part teòrica seguit d’una segona part de debat en què els familiars comparteixen les seves experiències.  La psicòloga és la dinamitzadora i són trobades mensuals. Els objectius concrets són:

 • Millorar la convivència familiar disminuint els conflictes de la vida quotidiana
 • Orientar i assessorar a famílies
 • Oferir informació per a la gestió de la malaltia per la vida quotidiana
 • Generar un espai grupal de contenció emocional
 • Apoderar les famílies en el moment concret en què es troben

Valoració: En el 2018 han participat la mateixa mitjana que al 2017, entre 8 i 9 socis per sessió, concretament una mitjana de 8,36 persones.

 • Escola de Germans

Cada sessió es treballa un tema relacionat amb la convivència amb una persona afectada. L’activitat consisteix en una primera part teòrica seguit d’una segona part de debat en què els familiars comparteixen les seves experiències. Aquestes sessions estan dirigides a germans i amics de persones amb problemàtica de salut mental. Aquestes espais, estan pensats per fer-se un cop al mes i són cursos de 6 mesos.

 • Grups d’Ajuda Mútua

Es realitzen diferents grups tan per a familiars com per a persones amb experiència pròpia.

Per a famílies:

 • Mercat

De forma setmanal, es fa una paradeta al poble amb objectes de segon mà per tal d’obtenir uns ingressos per a l’Associació

 • Apropa Cultura

Descripció: Apropa Cultura és un cúmul de llocs, cultures, iniciatives, formacions, tallers, jornades i totes les iniciatives que puguem imaginar, que fan confluir dos eixos fonamentals: les persones i la cultura. És una iniciativa de la xarxa de cultura a nivell català on s’ofereixen entrades a espectacles culturals a preu reduït per a col·lectius en risc d’exclusió social.

Valoració: Al llarg del 2018, s’ha disfrutat de més de 8 sortides culturals. Són activitats ofertes per a familiars i persones amb problemàtica de salut mental.

Projectes artístics

 • Parelles Artístiques

Descripció: És un projecte artístic que consisteix en la creació i la posterior exposició d’unes obres realitzades per parelles artístiques, són obres a quatre mans realitzades per un artista amateur vinculat a l’Associació El Far i per un artista professional. El rerefons del projecte és combatre l’estigma que existeix en salut mental i afavorir la reinserció a la comunitat de les persones amb aquesta problemàtica.

Valoració: en l’edició 2017-2018, van participar sis Parelles Artístiques i es van realitzar sis exposicions a tot el territori. La primera exposició del projecte artístic, es va fer a Manresa. Aquesta, va ser l’exposició col·lectiva del projecte que organitza Osonament des de fa ja 12 anys. L’exposició va aplegar 62 obres de cinc comarques diferents. Seguidament, les obres es van portar a: la sala d’exposicions a Cambrils (abril), al Centre Cívic de Bigues i Riells (maig), a la Biblioteca de L’Ametlla del Vallès (juny), a la Sala Dameson de La Garriga (setembre) i a l’equipament juvenil El Gra a Granollers (octubre).

 • Concurs Art Brut

Descripció: És un concurs que organitzen diferents entitats de salut mental. Concretament, el concurs s’anomena: Art Brut, El Premi Agustí de Semir & Conxa Millán. Es tracta d’un concurs d’arts plàstiques adreçat a usuaris de serveis de salut mental de Catalunya, en el qual, es realitza un dibuix de la temàtica escollida per el jurat i a partir d’aquest, es publica un llibre amb tots els dibuixos dels participants.

Valoració: Com cada any, es va participar a aquest projecte. Es van presentar 8 dibuixos. La temàtica d’aquesta edició girava en torn a: “dos secrets”. Respecte a l’any anterior, ha incrementat en 2, el nombre de participants al projecte.

 • Corpus

Descripció: es tracta d’una festivitat a nivell local, on cada entitat de La Garriga, elabora una catifa de flors al carrer durant el Corpus. S’exposa tot al dia fins que al final de la jornada, acaba passant la processó.

Valoració: Es fa una valoració molt positiva de la jornada del Corpus. Tots els participants van estar molt contents. Van participar unes 30 persones per elaborar-la.

 • Apropa cultura

Descripció: Apropa Cultura és un cúmul de llocs, cultures, iniciatives, formacions, tallers, jornades i totes les iniciatives que puguem imaginar, que fan confluir dos eixos fonamentals: les persones i la cultura. És una iniciativa de la xarxa de cultura a nivell català on s’ofereixen entrades a espectacles culturals a preu reduït per a col·lectius en risc d’exclusió social.

Valoració: Al llarg del 2018, s’ha disfrutat de més de 8 sortides culturals. Són activitats ofertes per a familiars i persones amb problemàtica de salut mental.

Sensibilització 

Per a la comunitat:

En aquest apartat, es contempla tot allò que té a veure amb sensibilització a nivell comunitari, ja sigui a la població en general o adreçat a joves. És una línia molt potent que s’ha potenciat aquest 2018.

XERRADES AMB EXPERTS

Descripció: consisteix en oferir xerrades a nivell comunitari per a donar a conèixer la problemàtica de salut mental, però també per a sensibilitzar a la població en general. Aquestes xerrades, estan dirigides per experts en l’àmbit de salut mental.

Valoració: aquest any s’ha realitzat una xerrada conjuntament amb l’Associació Daruma de Granollers dirigida per Glòria Serra. La xerrada es va titular: T’atreveix a parlar de salut mental?. Es fa una valoració molt positiva de l’acte, que va apropar un centenar de persones.

SENSIBILITZACIÓ A JOVES

Descripció: a través de xerrades a escoles i instituts es tracta la salut mental a través de l’educació emocional. En infància conjuntament amb una conta – contes es treballa la tristor i les pors; i en joves, a través de xerrades de salut mental dutes a terme per a persones amb problemàtica de salut mental que expliquen la història de vida.

Valoració: aquest any s’han assentat les bases del projecte, contactant amb els diferents instituts de la zona. També s’ha demanat materials per a fer les xerrades a la Confederación Salut Mental España que ha ofert a l’Associació formar part del projecte #Descubre, no bloquees tu salud mental.

Activitats anuals

En aquest apartat cal distingir dos apartats diferenciats. Per una banda, actes benèfics i per l’altre les trobades anuals. Els primers, tenen la finalitat d’aconseguir finançament per a seguir realitzant activitats i les segones, volen ser un punt de trobada per a socis de l’associació.

ACTES BENÈFICS

Parada del Mercat: Al llarg de l’any s’han realitzat tres parades al mercat amb objectes de segona mà, per tal de poder ajudar amb el finançament de l’Associació. Concretament, a l’abril, al juny i al desembre. En totes elles, també s’han inclòs manualitats per a vendre elaborades per usuaris.

Jornades Solidàries Bigues i Riells (13 de maig): l’Ajuntament de Bigues i Riells va convidar a l’Associació a participar d’una Jornada per a donar a conèixer el projecte de diverses entitats socials, entre elles, l’Associació. Durant la Jornada, es va realitzar un concurs de mandales i es van exposar els quadres de Parelles Artístiques.

Obra de teatre (22 de setembre): La companyia Toc Toc teatre, des de fa uns anys, ofereix representar la seva obra i que els beneficis vagin per l’Associació. Aquesta vegada, es van vendre unes 90 entrades.

Dia Mundial de la Salut Mental a Girona (6 d’octubre): com cada any, des de Salut Mental Catalunya s’organitza una Jornada per celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental. Aquest any va ser a Girona. De l’Associació, van assistir una vintena de persones.

Dia Mundial de la Salut Mental a La Garriga (21 d’octubre): a nivell local, la forma de celebrar el mes de la salut mental, es proposant a la població una caminada. Aquest any, va haver una participació d’unes seixanta persones. Es va poder disfrutar d’una caminada pels voltants del passeig de La Garriga, un esmorzar de botifarrada i tot, ambientat amb el grup musical El Imbècils.

Bojos per la música (28 d’ocubtre): com cada any, Lluis Vidal i Yolanda Sikara, van oferir per el Far, realitzar un Festival de Música per obtenir beneficis. Va haver una cinquantena d’espectadors. Els artistes que van participar fan ser: The Pastelettes, Mediterrànea Band, La Màquina del Swing, Bell-lloc Blues Band, Josep Partagàs i Marta Arnaus i Jordi Bardella.

Trobades anuals

Sortida de Socis a Figaró (12 de maig): com a trobada anual consolidada, és la sortida de socis. Aquest any, es va realitzar a la Rectoria de Vallcàrquera. Van assitir una vintenta de socis i tots ells, van fer una valoració molt bona de la sortida.

Festa d’Estiu (29 de juny) i Assemblea de Socis (20 de juliol): es va realitzar una trobada a la seu de l’Associació per desitjar el bon estiu als socis. Es important destacar que, durant la Jornada, es va comptar amb la presència de l’alcaldessa i altres membres de l’Ajuntament. Va comptar amb una trentena de persones. Pocs dies després, es va realitzar l’Assemblea de Socis, on es van donar a conèixer els resultats de l’any anterior.

Festa de Nadal (18 de desembre): per finalitzar l’any, es va dur a terme una trobada per desitjar el Bon Nadal a tots els socis. En aquesta, es van poder veure les noves obres de Parelles Artístiques de la propera edició.